Wikia

Smallville Wiki

David Kaique

3,268 Edits since joining this wiki
December 27, 2010
  • I am Male

Favorite episodes

Season One

Season Two

Season Three

Season Four

Season Five

Season Six

Season Seven

Season Eight

Season Nine

Season Ten

Around Wikia's network

Random Wiki